Press release 23-01-2018

=Press release=

Total Solutions and Investment Academy combine training activities


AMSTERDAM – As of 23 January 2018, Total Solutions has combined its training activities with Investment Academy. This joining of forces gives Total Solutions direct access to the wide area of expertise of Investment Academy and offers Investment Academy –apart from of 15 years of training history – important accreditations at national and international institutes and access to the broad network of Total Solutions.

Bob Emanuels, managing director of Investment Academy, will lead and further develop the cooperation. “We are glad that we have found the strong partner in Total Solutions we have been looking for. With this we are taking a major step in the expansion of our teacher team, enabling us to offer a wider range of training. Apart from obvious synergy effects, we mainly see new growth opportunities in Europe through this cooperation”, says Emanuels.

Robi Dattatreya, Founder and Business Development Manager: “These past few years almost 75,000 jobs were lost at financial service providers. Presently we are noticing the labour market is more or less stabalizing”.

Nora de Groot, Managing Director of Total Solutions says: “The far-reaching automation in the financial sector ensures that on the job training is becoming increasingly difficult. Through the cooperation with Investment Academy we can continue to offer our clients and our own consultants direct access to job-specific training”.

__________________________________________________

Investment Academy B.V. was founded in 2003 and provides a wide range of training courses for professionals in the financial industry. In addition, Investment Academy offers specialised training to prepare financial, risk and investment professionals for internationally recognised certification.

Total Solutions Europe B.V. has been active in the market since 2001 and specialises in professionals for banks and financial institutions. Total Solutions offers recruitment, temporary staff, outplacement and training services for this segment.

Our clients include: central banks, trade banks, investment banks, clearing and settlement companies, pension funds, insurers, risk managers, investment managers, asset managers, trading firms, brokers, accountants, national authorities, hedge funds and many more financial and investment professionals.

__________________________________________________

More information:
Investment Academy:
Bob Emanuels: 020-80 80 218

Total Solutions:
Robi Dattatreya: 020-530 43 80

Persbericht 23-01-2018

=Persbericht=

Total Solutions en Investment Academy voegen trainingsactiviteiten samen

AMSTERDAM - Total Solutions heeft op 23 januari 2018 haar trainingsactiviteiten samengevoegd met Investment Academy. Deze bundeling van krachten geeft Total Solutions directe toegang tot het brede kennisgebied van Investment Academy en biedt Investment Academy -naast 15 jaar trainingshistorie-belangrijke accreditaties bij nationale en internationale instituten en toegang tot het brede netwerk van Total Solutions.

Bob Emanuels, directeur van Investment Academy, zal de samenwerking gaan managen en verder uitbouwen. “Wij zijn blij dat wij in Total Solutions de krachtige partner hebben gevonden waar wij al enige tijd naar op zoek waren. Hiermee zetten wij ook een grote stap in de uitbreiding van ons docententeam, waardoor wij in staat zijn om een breder palet van trainingen aan te bieden. Naast voor de hand liggende synergie-effecten, zien wij  nieuwe groeikansen in Europa.”

Robi Dattatreya, Founder en Manager Business development zegt: “Afgelopen jaren zijn bijna 75.000 banen verloren gegaan bij financiële dienstverleners. De grootste krimp is achter de rug en wij zien de markt enigszins stabiliseren”.

Nora de Groot, Managing Director van Total Solutions zegt: “De vergaande automatisering in de financiële sector zorgt ervoor dat ‘training on the job’ moeilijker wordt. Door de samenwerking met Investment Academy kunnen wij onze klanten en onze eigen consultants direct toegang blijven geven tot vakinhoudelijke trainingen”.

__________________________________________________

Investment Academy B.V.
is opgericht in 2003 en verzorgt een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor professionals in de financiële industrie. Daarnaast biedt Investment Academy gespecialiseerde trainingen aan om financial, risk en investment professionals voor te bereiden op internationaal erkende certificering.

Total Solutions Europe B.V. is sinds 2002 actief in de markt en gespecialiseerd in vakmensen voor banken en financiële instellingen. Total Solutions levert recruitment, detachering, outplacement en trainingsdiensten voor dit segment.

Tot onze cliënten behoren:
 centrale banken, handelsbanken, investeringsbanken, clearing en settlement bedrijven, pensioenfondsen, verzekeraars, risk managers, investment managers, asset managers, trading firms, brokers, accountants, nationale overheden, hedge funds, en vele andere financial en investment professionals.

__________________________________________________

Meer informatie:
Investment Academy:
Bob Emanuels: 020-80 80 218

Total Solutions:
Robi Dattatreya: 020-530 43 80

Keep me up to date..

Investment Academy

Investment Academy office - Daalwijkdreef 47 1103 AD  Amsterdam

Investment Academy

Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam
Investment Academy

Investment Academy

Amsterdam (NL) +31 20 80 80 218
Investment Academy Reception

Investment Academy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.