Asset & Liability Management Advanced

Price category: C
Date: Check the Agenda section on this website
Location: Amsterdam
Duration: 2 Days
Time: 09:00 - 17:00
Language: NL
Lecturer(s): Michiel van den Broek

Introduction:

De kern van bankieren is het nemen van gecalculeerde risico's. Asset & Liability Management (ALM) bij banken bestaat hoofdzakelijk uit het bepalen van voldoende buffers benodigd om onverwachte verliezen op te kunnen vangen als gevolg van deze risico's. Sinds de financiële crisis hebben toezichthouders steeds meer invloed op risicomanagement.

Learning objectives:

 • Inzicht en begrip over het actief managen van een bankbalans
 • Bepalen exposure
 • Strategische keuzes maken
 • Beheersen van risico’s
 • Instrumenten en technieken inzetten

Target group:

 • Risk managers
 • Accountants, controllers
 • Business analysts
 • Consultants
 • IT and systems

Content:

Introductie ALM:
− Taken, ALCO en organisatie
− Verschil tussen ALM balans van banken met verzekeraars en pensioenfondsen
Overzicht van de kernrisico’s en de minimumkapitaaleisen van internationale toezichthouders (Bazels akkoorden, CRDIV).
Waardering van activa en de rentetermijnstructuur:
− Factoren die korte en lange termijn rente beïnvloeden.
− Yieldcurve interpretatie en strategie: (implied) forward rente.
Kredietrisico en kapitaalmanagement: het bepalen van het exposure voor kredietrisico en marktrisico (risk weighted assets, value at risk), beheersing via netting, muliateral clearing en margins.
Bepalen van het exposure voor liquiditeits- en rentemismatch (gap analyse, duration, basis point value).
Het managen van de bankbalans mismatches:
− De begrenzing van het renterisico door de toezichthouder en het managen op basis van equity duration met geldmarktderivaten en renteswaps,.
− Liquiditeitsrisico en de rol van onderpand, het gebruik van repo’s en begrenzing door eisen van de toezichthouder eisen (Bazelse akkoorden LCR en NSFR).
− Valuta transaltierisico bepalen en neutraliseren en het hedgen van de kapitaalpositie tegen wisselkoersschommelingen (structural FX position).

Methodology:

 • De training bestaat uit twee sessies van vijf uur op verschillende dagen en bestaat uit presentaties, opdrachten en diverse korte video’s. 

 Extra:

VAT is not applicable on Investment Academy training.

Keep me up to date..

Investment Academy

Investment Academy office - Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam

Investment Academy

Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam
Investment Academy

Investment Academy

Amsterdam (NL) +31 20 80 80 218
Investment Academy Reception

Investment Academy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

De Nieuwe Erven 3
5431 NV CUIJK
The Netherlands

Phonenumbers

Amsterdam (NL)  +31 20 80 80 218
London       (UK)  +44 20 3129 6633
New York    (USA)  +1 646 556 8246

Our support team is available to answer any questions you may have by telephone from Monday to Friday, between 09:00 and 17:00 CET. 

If, however, your questions can not wait until our opening hours, you can still call us 24/7 on the numbers above. You will then be transferred directly to one of our Program Managers.

If you send us anThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., we will try to answer you the same day, but in any case we will respond within the next working day.