Dynamische Sector Rotatie met ETF's

Price category: B
Date: Check the Agenda section on this website
Location: Amsterdam
Duration: 1 Day
Time: 09:00 - 17:00
Language: NL / EN
Lecturer(s): Adri Wischmann & Bob Emanuels
PE points:  7

Introduction:

Veel beleggers weten het al langer: het is niet gemakkelijk om de markt te verslaan. Wanneer het rendement op beleggingsportefeuilles ook nog wordt gecorrigeerd voor de gemaakte kosten, dan blijkt dat de verschillende markten - zowel qua risico als rendement - in veel gevallen beter presteren dan de gemiddelde belegger. Maar recent onderzoek toont nu aan dat beleggers die op basis van goede, wetenschappelijk getoetste modellen hun asset allocatie kiezen, wél in staat blijken om over een langere periode bovengemiddeld te presteren.

Learning objectives:

 • Begrip van de structuur van financiële markten en risico
 • Begrip van de basisprincipes van koppeling risico en rendement bij beleggen
 • Het kunnen herkennen marktfases
 • Toepassen van Market Timing en risico-beheer als adviesinstrument bij gebruik van moderne instrumenten, zoals ETF’s, met nadruk op de commerciële inzetbaarheid
 • Begrip van Exchange Traded Futures als risico-management instrument
 • Scholing in vaardigheden om met behulp van de Relative Strength in combinatie met de koers handelsadviezen te generen
 • Leren omgaan met stops & position scaling

Target group:

 • Investment Professionals
 • Private Bankers
 • Asset managers
 • Risk Managers

Content:

Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders volgen vaak actieve strategieën, waarvan niet op voorhand duidelijk is hoe deze presteren. Bij combinaties van strategieën ontbreekt het bovendien in bijna alle gevallen aan een duidelijke kwantitatieve onderbouwing. De resultaten van de combinaties zijn niet beschikbaar en daarmee is het onmogelijk om een goede en betrouwbare scenario-analyse maken, iets wat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) overigens wél eist. {AFM stelt verder strenge eisen aan zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Beleggers dienen vooraf concreet inzicht te krijgen in het risico en rendementsprofiel van de gevolgde beleggingsstrategie. De strategie moet ook aantoonbaar aansluiten bij het individuele rendementsdoel en de risicobereidheid van de eindbelegger. Een dynamische, modelmatige sector selectie in combinatie met goed money management kan Investment Professionals helpen bij het vinden van een goede oplossing.}

In deze cursus wordt daarom een sector rotatie methode met behulp van Exchange Traded Funds (ETF’s) behandeld. Meestal wordt met (ETF’s) passief belegd door een onderliggende beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Maar met indextrackers kun je ook actief beleggen! Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde sectortrackers op de MSCI- en STOXX-indices.

In een semi-realtime beursomgeving nemen cursisten via een applicatie daadwerkelijk beslissingen over WAT, WANNEER en IN WELKE MATE wordt gekocht of verkocht. Er wordt inzicht verschaft in de methode om structureel tot een geoptimaliseerde outperformance te komen en de werkelijke stress van het dagelijks beleggen wordt gesimuleerd.

Methodology:

 • The participants will receive an (English) written handout
 • The course will be supported by a Power Point presentation
 • At the end of the course the participants will be given a certificate of completion.

Extra:

VAT is not applicable on Investment Academy training

Keep me up to date..

Investment Academy

Investment Academy office - Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam

Investment Academy

Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam
Investment Academy

Investment Academy

Amsterdam (NL) +31 20 80 80 218
Investment Academy Reception

Investment Academy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.